Geluidsabsorberende wanden

Geluidsabsorberende wanden

SERVICE OVERVIEW

Sinds meer dan 2 decennia neemt de overheid maatregelen om de geluidsproblematiek op en rond autowegen, spoorwegen, metrolijnen, luchthavens en industrielawaai te beheersen en om de levenskwaliteit van de omwonenden te vrijwaren.

Er bestaan 3 categorieën van geluidsschermen:

  • weerkaatsende of reflecterende wanden: geen absorptie
  • absorberende: < 5 dB
  • hoogabsorberende: absorptie conform EN 1793 deel 1 &2

Het realiseren van geluidsschermen in beton is hoegenaamd geen nieuwigheid. Zoals reeds lang bekend is de geluidswerendheid van wanden voor geluidsdoorgang of transmissie rechtevenredig met de massa van de wand en daardoor is beton een ideaal duurzaam milieuvriendelijk materiaal.

Recente publicaties (metingen) tonen aan dat de meeste geluidsschermen het geluid onvoldoende absorberen. Sommige schermen houden het geluid zelfs helemaal niet tegen, zo bleek uit proeven van o.m. het TNO Nederland. De oorzaak van deze slechte performantie heeft te maken met de rekenmodellen waarmee de normen voor geluidsoverlast zijn bepaald, het feit dat de oude schermen veel hoger hadden moeten zijn en de vormgeving noch het gebruikte materiaal een afdoend absorberend vermogen heeft. 

Geluidsschermen moeten doordacht geconcipieerd en beproefd zijn, geen modeverschijnsel !