Watermanagement

Watermanagement

SERVICE OVERVIEW

Sinds de aanvang van de 20e eeuw is het verbruik van water meer dan verzesvoudigd. In Vlaanderen gebruiken we meer dan 2 miljoen m³ of twee miljard liter water per dag… Academici voorspellen water tekorten die kunnen leiden tot hydrologische armoede en zelfs wateroorlogen. Het water is de olie van de 21e eeuw menen deskundigen.

Ook in ons land wordt de watervoorziening een ernstig probleem als we niet snel overschakelen op integraal waterbeheer. De beschikbare hoeveelheid water per inwoner bedraagt in België minder dan 2.000 m³/jaar. In vergelijking met andere Europese landen moeten enkel de bewoners van het eiland Malta het nog met minder wateraanbod doen. Meer dan 50 % van het water dat wij verbruiken, wordt opgepompt uit de bodem.

Vlaanderen heeft na Monaco en Vaticaanstad, de meeste verharde oppervlakte per m² ter wereld. Teveel verharde oppervlakten verhinderen het insijpelen van regenwater waardoor de grondwatertafel in bepaalde gebieden tot 120 meter onder het zeeniveau gedaald is. Dat is bijvoorbeeld het geval in het zuiden van West-Vlaanderen waar vandaag al een 300-tal bedrijven kampen met waterschaarste.

Respectvol omgaan met water in onze leef -en woonomgeving is de waarborg voor de komende generaties zodat deze ook nog over voldoende water kunnen beschikken voor al hun huishoudelijke toepassingen. Het optimaliseren, beheersen en terugdringen van het watergebruik in de verschillende deelprocessen is één van die elementen die mee de slagkracht van een onderneming bepalen omdat zij toegevoegde waarde oplevert.

De kwaliteit van het geloosde water dient continue verbetert te worden en dit ondanks de toename van het dagelijks verbruik en de productiviteit.

Ons uitgebreid gamma stelt ons in staat overal waar betrouwbaar water nodig is, economische en betrouwbare oplossingen aan te reiken.