hemelwater management

HEMELWATERMANAGEMENT

Het belang van hemelwatermanagement neemt door de veranderende klimaatomstandigheden voortdurend toe. Hevige regenval in kortere en langere periodes van droogte zorgen er voor dat het grondwater steeds moeilijker raakt aangevuld. Het water heeft niet meer voldoende tijd om in de grond te dringen. Dit zorgt voor meer periodes met waterschaarste enerzijds en overstromingen anderzijds.

We hebben ons toespitst op doordachte, ecologische en economische oplossingen die gemakkelijk in een bestaande omgeving kunnen geïntegreerd worden én die de volledige cyclus die het regenwater doorloopt, omvatten:
- Het scheiden van het hemelwater en het afvalwater;
- Het verzamelen van het hemelwater via lijnafwatering;
- Het zuiveren van afstromend regenwater met behulp van filters, slibvangers, vortexafscheiders, coalescentie- en lamellenafscheiders;
- Het inzetten van korrelafscheiders voor het scheiden van afstromend regenwater en een fractie aan kunststof deeltjes;
- Het verder decentraal zuiveren van het hemelwater zodat het geschikt is voor hergebruik en zo kan ingezet worden in het huishouden, de landbouw en/of de industrie;
- Infiltratie van hemelwater met reinigbare en regenereerbare voorzieningen zodat het grondwater opnieuw wordt aangevuld;
- Het bufferen en het gecontroleerd en geremd teruggeven van water aan de natuur waarbij het debiet kan variëren tussen de 5 en de 20 L/s/ha;
- Het overbruggen van hoogteverschillen met behulp van pompputten die op maat van de klant en de locatie worden ontworpen en "plug&play" afgeleverd;
- Meet- en regelsystemen die de klant in staat stellen om de bepalende parameters op te volgen