huishoudelijk afvalwater

HUISHOUDELIJK AFVALWATER

Sommige gebouwen liggen te ver om een aansluiting via de riolering te voorzien. Ook in de toekomst zal men op die locaties geen riolering aanleggen in de straat.
Deze gebouwen zijn op het zoneringsplan ingetekend in het individueel te optimaliseren buitengebied. De eigenaar van het gebouw heeft dan de verplichting het afvalwater zelf te zuiveren (al dan niet met de ondersteuning van de plaatselijke rioolbeheerder).
Is het toch mogelijk om aan te sluiten op de riolering dan kan de gemeente opleggen om het afvalwater eerst aan te sluiten op een voorbezinker of septische put.
In elk geval dient de industriële keuken steeds eerst aangesloten te worden op een vetafscheider alvorens het afvalwater naar de IBA, kleine waterzuiveringsinstallatie of riolering mag afgevoerd worden. Voor deze zuiveringstoepassingen kan gebruik gemaakt worden van één van onze volgende oplossingen:
- Individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater: intensieve en extensieve systemen met BENOR en VLAMINOR keurmerk voor 2 tot en met 20 personen;
- Kleine waterzuiveringsinstallaties van 21 tot en met 2000 personen;
- Vetafscheiders, voorbezinkers en septische putten;
- Het overbruggen van hoogteverschillen met behulp van pompputten die op maat van de klant en de locatie worden ontworpen en "plug&play" afgeleverd;
- Micro- en ultrafiltratie waarna in combinatie met UV-behandeling het afvalwater na zuivering opnieuw kan ingezet worden;
- Telemetrie en foutmeldingssysteem voor het opvolgen van de installaties op afstand

Enkele producten in de kijker

KWZI

Onze kleine waterzuiveringsinstallaties zijn geschikt voor de verwerking van huishoudelijk afvalwater met een dagelijkse belasting van meer dan 20 tot en met 1 000 IE. De werking van deze installaties kan ingedeeld worden in verschillende zuiveringsstappen