Q-FYT W

Q-FYT AGRÉÉE: Erkende IBA op basis van helofyten voor Wallonië

Voordelen:
 • Uiterst compact systeem met helofytenfilter slechts 0,5m²/inwoner, waardoor deze probleemloos kan worden geïntegreerd in uw tuin.
 • Gedeeltelijk bovengrondse opstelling waardoor een effluentpomp overbodig wordt.
 • Uitzonderlijk snelle opstart: reeds na 2 weken worden de quota voor de lozingsnormen voor BZV en ZS behaald.
 • Minimaal grondverzet.
 • Geen bronbemaling nodig.
 • Geschikt voor stressbelastingen.
 • Zeer lage exploitatiekosten: het energieverbruik is beperkt doordat de rietstengels op natuurlijke wijze zuurstof in het systeem aanvoeren.
 • Slimme elektronische sturing van eigen ontwerp.
 • Zeer onderhoudsvriendelijk, want is zelfreinigend.

Q-FYT W

Wat is de afstand tussen de IBA en uw gebouw?

Binnensturing:

 • max. afstand tussen IBA & sturing binnen het gebouw ≤ 10m
 • compressor & sturing worden binnen het gebouw geplaatst

Buitensturing:

 • max. afstand tussen IBA & sturing binnen het gebouw ≤ 10m
 • technieker heeft geen toegang nodig tot gebouw bij onderhoud #coronaproof
 • geen geluidsoverlast

Technische info & opties

We informeren u graag zo volledig en duidelijk mogelijk. Hierbij vindt u een overzicht van de technische specificaties van onze erkense IBA’s op basis van helofyten voor Wallonië, samen met linken naar de uitgebreide technische fiches in PDF-formaat.

Heeft u vragen? Aarzel niet om contact op te nemen. We helpen u graag verder.