Q-FYT BENOR

Q-fyt BENOR: Benor-gekeurde IBA op basis van helofyten voor Vlaanderen

Werkingsprincipe:

De werking van deze zeer compacte IBA is gebaseerd op een proces dat in de natuur zelf voorkomt: zuivering door middel van helofyten. Dit zijn rietsoorten die groeien in water of moerassige bodem, waarvan het gebladerte zich boven het wateroppervlak uitspreidt. De planten zijn uitermate geschikt voor waterzuiveringwegens volledig winterhard en bestand tegen droogte en zoutschokken. Op de talrijke stengels komen bacteriën tot ontwikkeling, die het organisch materiaal in het afvalwater afbreken, tot enkel de samenstellende componenten overblijven. De rietstengels vervoeren de nodige zuurstof tot diep in de wortels, waar deze kan opgenomen worden door de bacteriën. De aërobe bacteriën hebben immers zuurstof nodig voor het zuiveringsproces. De afwisseling tussen de zuurstofrijke en zuurstofarme zones zorgt ervoor dat ook de aanwezige stikstof wordt omgezet. Dichtslibbing wordt voorkomen doordat het riet de aanwezige reststoffen als voedingsstoffen opneemt, samen met andere elementen zoals fosfor, kalk en magnesium.

Voordelen:
 • De hierboven genoemde verkeerslast heeft enkel betrekking op de voorbezinker.
 • De bioreactor wordt deels bovengronds geplaatst.
 • Uiterst compact systeem met helofytenfilter slechts 0,5m²/inwoner, waardoor deze probleemloos kan worden geïntegreerd in uw tuin.
 • Gedeeltelijk bovengrondse opstelling waardoor een effluentpomp overbodig
 • Uitzonderlijk snelle opstart: reeds na 2 weken worden de quota voor de lozingsnormen voor BZV en ZS behaald.
 • Minimaal grondverzet.
 • Geen bronbemaling
 • Geschikt voor stressbelastingen.
 • Zeer lage exploitatiekosten: het energieverbruik is beperkt doordat de rietstengels op natuurlijke wijze zuurstof in het systeem aanvoeren.
 • Slimme elektronische sturing van eigen ontwerp.
 • Zeer onderhoudsvriendelijk, want is zelfreinigend.

De Q-FYT BENOR voldoet aan de voorwaarden die aan IBA’s worden opgelegd in art. 6.2.2.4.1 van titel ll van het VLAREM.

Q-FYT BENOR

Wat is de afstand tussen de IBA en uw gebouw?

Binnensturing:

 • max. afstand tussen IBA & sturing binnen het gebouw ≤ 10m
 • compressor & sturing worden binnen het gebouw geplaatst

Buitensturing:

 • max. afstand tussen IBA & sturing binnen het gebouw ≤ 10m
 • technieker heeft geen toegang nodig tot gebouw bij onderhoud #coronaproof
 • geen geluidsoverlast

Technische info & opties

We informeren u graag zo volledig en duidelijk mogelijk. Hierbij vindt u een overzicht van de technische specificaties van onze BENOR-gekeurde IBA’s, samen met linken naar de uitgebreide technische fiches in PDF-formaat.

Heeft u vragen? Aarzel niet om contact op te nemen. We helpen u graag verder.