huishoudelijk afvalwater - KWZI

Kleine waterzuiveringsinstallaties

Onze kleine waterzuiveringsinstallaties zijn geschikt voor de verwerking van huishoudelijk afvalwater met een dagelijkse belasting van meer dan 20 tot en met 1 000 IE. De werking van deze installaties kan ingedeeld worden in verschillende zuiveringsstappen

Voorzuivering:

In deze stap wordt het afvalwater klaar gemaakt om aangeboden te kunnen worden aan de waterzuivering. Afhankelijk van de kwaliteit van het influent kan het gaan om een vetafscheider of een mechanische filter.

Voorbezinking:

Via de inlaat van de KWZI komt het huishoudelijk afvalwater in de voorbezinking terecht, waar het vloeibaar gemaakt wordt. Hier vindt ook de primaire slibvorming plaats en worden alle niet-wateroplosbare stoffen verzameld. Tegelijkertijd wordt het retourslib uit de nabezinking (secundair slib) hier ook opgeslagen. Na deze fysische voorzuivering wordt het afvalwater gravitair of via een pomp naar de bioreactor afgevoerd.

Anoxische reactor en pompbuffer:

Deze stap zorgt voor een optimale verwijdering van de in het afvalwater aanwezige stikstof. Hiervoor wordt het behandelde water door middel van een circulator opnieuw aan de anoxische reactor toegevoegd waardoor het zuurstofloze afvalwater in contact komt met het afvalwater rijk aan nitraten, waardoor de denitrificatie onder ideale omstandigheden kan plaatsvinden.

De ingewerkte pompbuffer zorgt voor het afvlakken van eventuele piekdebieten. De ingebouwde snelheidsremmer laat het water op lage snelheid naar de bioreactor gravitair vloeien.

Bioreactor & beluchting:

In de bioreactor bevindt zich het dragermateriaal: granulaten op basis van het principe van het wervelend en zwevend bed. De bacteriën die het water zuiveren, zullen zich hier op vast hechten.

Verontreinigingen worden als voedsel opgenomen en in ecologisch aanvaardbare stoffen omgezet. De microgeperforeerde EPDM–membraanbeluchters, die zich onderaan in de bioreactor bevinden en zeer eenvoudig kunnen verwijderd worden, zorgen ervoor dat er met tijdsinterval zuurstof wordt toegevoerd naar de bioreactor, waardoor het dragermateriaal tot vrije wervelbewegingen worden aangezet en gelijktijdig ook de biologie van zuurstof voorzien wordt.

Nabezinking & airlift:

Via de (geperforeerde) overloop, die ten allen tijde verhindert dat het dragermateriaal onder hydraulische belasting de bioreactor verlaat, bereikt het gezuiverde water de nabezinking. In deze kamer bezinken de resterende zwevende stoffen en wordt het gereinigde water nadien opnieuw naar de natuur teruggevoerd. D.m.v. een slibretourvoorziening worden de bezonken stoffen naar de voorbezinking gebracht.

Tertiaire zuivering:

Afhankelijk van de vereiste effluentkwaliteit kan de tertiaire zuivering bestaan uit een filtratie (zand- , micro- of ultrafiltratie), adsorptie met actieve kool en of UV-filtratie.  Het effluent kan hierbij een zodanige kwaliteit verkrijgen dat het opnieuw ingezet kan worden.

Belangrijke voordelen:

  • Zeer compact concept: de grondinname is uitermate beperkt;
  • Hoge mate van flexibiliteit waardoor de installatie uitermate geschikt is om piekbelastingen op te vangen en door eenvoudigweg dragermateriaal toe te voegen kan worden uitgebreid om een grotere organische belasting te verwerken. Dit zonder extra ruwbouwwerkzaamheden en zonder dat de compressor noodzakelijkerwijs hoeft vervangen te worden door een krachtiger en duurder exemplaar.
  • Het dragermateriaal heeft een oppervlaktevergroting van 450 m2/m3, waardoor de KWZI zo compact mogelijk kan gedimensioneerd worden.
  • Zeer gebruiksvriendelijk dankzij de sturing die eenvoudig te bedienen is door de gebruiker en de installateur en die toelaat dat kleinere storingen meteen door de gebruiker kunnen verholpen worden door middel van een testknop. Deze sturing kan voorzien worden van een telemetrie-systeem. Deze GSM-module is in staat het type fout (storing compressor, storing airlift, storing pompput enz.) te herkennen en meerdere SMS-berichten (verschillende foutmeldingen) te versturen naar voorgeprogrammeerde GSM-nummers.
  • Meest onderhoudsvriendelijke installatie dankzij het zelfreinigend karakter van het dragermateriaal waardoor het nooit uit de bioreactor moet verwijderd worden.
  • Leverbaar in verschillende betonkwaliteiten en verkeer belasting klassen.
  • De waterzuiveringsinstallatie wordt afgeleverd conform de code van de goede praktijk. Indienststelling van de KWZI wordt uitgevoerd door een door ecobeton water technologies opgeleid technieker.

 

  • Bij onderschrijving van een omnium onderhoudscontract worden alle onderdelen gedurende de looptijd gratis vervangen zodat de garanties op de goede werking en de zuiveringsprestaties van de waterzuiveringsinstallatie permanent gegarandeerd blijven.