industrieel afvalwater

INDUSTRIEEL AFVALWATER

Het onder controle krijgen van het afvalwater van industriële processen is een belangrijke voorwaarde voor het ecologisch en economisch uitbaten van een industriële site. We kunnen industriële klanten helpen om het watergebruik in kaart te brengen.

Volgende technieken hebben we onder meer ter beschikking om de impact van de industriële processen naar de omgeving te minimaliseren:
- Mechanische voorzuivering door middel van slibvangers, vortexafscheiders, coalescentie -& lamellenafscheiders en korrelafscheiders;
- Vetafscheiders voor industriële productiesites van voedingsstoffen;
- Bescherming van industriële buffers met behulp van coating en/of lining;
- Sluiten van de proceswaterkringen en beperken van het watergebruik door gebruik te maken van micro- en ultrafiltratie-oplossingen
- Zuivering van afvalwater afkomstig van melkinstallaties;
- Het overbruggen van hoogteverschillen met behulp van pompputten die op maat van de klant en de locatie worden ontworpen en "plug&play" afgeleverd;
- Meet- en regelsystemen voor het opvolgen van (proces)parameters.

Enkele producten in de kijker

FYSICOCHEMISCHE ZUIVERING

Wanneer oliën, zware metalen, fosfaten, giftige elementen zoals zeswaardig chroom of cyaniden, in het afvalwater aanwezig zijn, vormt een fysico-chemische verwijdering van deze verontreinigende componenten uit het afvalwater een noodzakelijke voorafgaande zuiveringsstap voor de goede werking van een biologische zuivering.

ECOGRAIN KORRELAFSCHEIDERS

Tegenwoordig gebruikt men een breed scala aan verschillende soorten plastics. Het voordeel van de multifunctionele inzetbaarheid van plastic wordt echter overschaduwd door een steeds groter wordend probleem: de milieuvervuiling door plastic afval. Hoewel een groot deel van het gebruikte plastic wordt gerecycled, belandt nog steeds een groot percentage onbedoeld in de oceaan.

VENTURI-MEETGOOT

De venturi – meetgoten in beton zijn open leidingen met een rechthoekige of parabolische dwarssectie waarin een vernauwing (keel) is aangebracht volgens genormeerde afmetingen, conform Vlarem 2 art. 4.2.5.1.

MEET- & regelsystemen

Elektromagnetische debietmeting is een gesloten systeem voor de bepaling van het debiet in afvalwaterstromen.