ECOGRAIN KORRELAFSCHEIDERS

ECOGRAIN KORRELAFSCHEIDERS

Tegenwoordig gebruikt men een breed scala aan verschillende soorten plastics. Het voordeel van de multifunctionele inzetbaarheid van plastic wordt echter overschaduwd door een steeds groter wordend probleem: de milieuvervuiling door plastic afval. Hoewel een groot deel van het gebruikte plastic wordt gerecycled, belandt nog steeds een groot percentage onbedoeld in de oceaan.

Het vervelende aan de meest gebruikte plasticsoorten is dat ze, eenmaal in het water, in kleinere fragmenten uiteenvallen onder invloed van UV-straling en slijtage door zeeslag. De kleinere fragmenten worden vervolgens door de zeestromen over de gehele wereld verspreid.

Aangezien de meeste plastics niet biologisch afbreekbaar zijn, blijven deze kleinere stukken ‘rondcirkelen’ en accumuleren ze gemakkelijk in het aquatisch milieu. Daar worden ze regelmatig door vissen en zeevogels voor voedsel aanzien. De dieren kunnen de stukjes plastic niet verteren en de hoeveelheid plastic in hun lichaam hoopt zich geleidelijk aan op, waarna ze uiteindelijk overlijden. En hierin schuilt ook direct gevaar voor de mens. Wij eten immers vissen die we uit dezelfde zee halen.

Decentrale oplossing

Wat niet in het water terecht komt, dient er niet uit verwijderd te worden. Ecobeton water technologies heeft decentrale oplossingen ontworpen die de vervuiling tegen gaat aan de bron.

Onze afscheiderinstallatie bestaat uit twee onderdelen: een slibvang en een afscheider. Bij de ECOGRAIN  korrelafscheider van ecobeton water technologies wordt de slibvang in een afzonderlijk bekken gerealiseerd door middel van de VORTEX technologie, waarbij zwevende slibdeeltjes onder invloed van de centrifugaal kracht worden afgescheiden.

De na geplaatste korrelafscheider zorgt ervoor dat eerst grote kunststof delen en nadien granulaten tot 2mm worden afgescheiden, En dat voor maximale debieten tot 800 L/s waardoor ze berekend zijn voor regenintensiteiten die eens om de 40 jaar voorkomen en zo passen in al onze climateproof ontwerpen. 

Omdat de installatie is voorzien op verkeersbelastingen tot 60 Ton, is dit concept uitermate geschikt om toegepast te worden op industriële sites en havengebieden. De problematiek van de clean sweep, het internationale programma om de zeeën te beschermen tegen kunststof afval, speelt hier maximaal door de veelvuldige aanwezigheid in bulk van de basisgrondstoffen van de verschillende  kunststoffen.

Bovendien is het mogelijk dat de installatie zo wordt ontworpen dat de afgescheiden kunststof korrels kunnen worden gerecupereerd en opnieuw ingezet in het productieproces.