Fysicochemische zuivering en proceswater

Fysicochemische zuivering

Wanneer oliën, zware metalen, fosfaten, giftige elementen zoals zeswaardig chroom of cyaniden, in het afvalwater aanwezig zijn, vormt een fysico-chemische verwijdering van deze verontreinigende componenten uit het afvalwater een noodzakelijke voorafgaande zuiveringsstap voor de goede werking van een biologische zuivering.

 

Afhankelijk van de beoogde te bereiken effluentkwaliteit kiest ecobeton water technologies de gepaste coagulatie, flocculatie, ontgiftings- en of filtertechniek. 

Proceswater

Afhankelijk van de beoogde waterkwaliteit kunnen grote daken een echte bron zijn voor een alternatief circuit.

Zo werken we projecten uit om het verbruik van leidingwater in processen te minimaliseren en zelfs tot bijna nul te herleiden door het inzetten van regenwater en het hergebruik van proceswater door het inzetten van bv micro- en ultrafiltratie installaties.

Maatwerk, dimensionering en inplanting in bestaande infrastructuur wordt mogelijk gemaakt door ons team van ingenieurs op het gebied van hydraulica, werktuigbouwkunde en elektromechanica