Meet- & regelsystemen

ELEKTROMAGNETISCHE DEBIETMETER

Elektromagnetische debietmeting is een gesloten systeem voor de bepaling van het debiet in afvalwaterstromen.

Success needs preparation

 • professionele begeleiding van ontwerp tot en met indienststelling
 • ontwerp door middel van een eenvoudig te invullen dimensioneringsformulier
 • aanlevering “plug & play” op de werf, met unieke voorzieningen, aangepast aan de plaatselijke vereisten
 • de taak van de aannemer blijft beperkt tot de core-business, geen risico op onvoorziene meerwerken
 • slimme demontagevoorzieningen voor een gemakkelijk onderhoud
 • compacte oplossing op maat
 • conform de huidige wetgeving
 • aandacht voor specifieke plaatsingsissues, kabelverlenging en verlengingen stijgarmen

Elektromagnetische debietmeter zijn precisie meetinstrumenten ingebouwd in zelfverdichtend betonnen kuipen. Dit apparaat is geschikt voor het bepalen van de stroomsnelheid van vrijwel elke elektrisch geleidende vloeistof,  maar ook voor stoffen als slib; pulp en pasta.

Door het magnetisch veld kan het toestel gebruikt worden voor het meten van stroomsnelheden tot 10 m/s en een minimaal geleidingsvermogen van 3 µS/cm, bij gebruik van een gesynchroniseerd statisch veld.  Het gehele meettoestel bestaat uit een debietsensor en een speciale zender.

De waterdichte aansluitingen, in- en uitlaat alsook andere doorvoer voorzieningen worden rechtstreeks mee ingegoten in het productie proces. Daardoor wordt waterdichtheid gegarandeerd. De gebruikte grondstoffen zijn BENOR-gekeurd.

 

 • Betrouwbare meting met constante nauwkeurigheid met een inlaatlengte van 0 x DN en geen drukverlies
 • Flexibele techniek – sensor met vaste of lap-joint procesaansluitingen
 • Toepassingsgeschiktheid – corrosiebescherming volgens EN ISO12944 voor ondergrondse installaties of onderwaterinstallaties
 • Verbeterde beschikbaarheid van de installatie – sensor voldoet aan de specifieke eisen van de industrie
 • Veilige bediening – geen noodzaak om het instrument te openen
 • Tijdbesparende lokale bediening zonder aanvullende software en hardware – geïntegreerde webserver
 • Geïntegreerde verificatie en aangroeidetectie – Heartbeat Technology