Venturi Meetgoot

Venturi-meetgoot
type VENT T tot 180 m³/uur of VENT PAR tot 20 m³/uur

De venturi – meetgoten in beton zijn open leidingen met een rechthoekige of parabolische dwarssectie waarin een vernauwing (keel) is aangebracht volgens genormeerde afmetingen, conform Vlarem 2 art. 4.2.5.1.

De venturi-meetgoot is uitgevoerd in gladbeton,  betonkwaliteit C35/45.

De meetgoot bestaat uit:

  • een bodemplaat
  • een basisschacht met 2 ingestorte PVC-moffen (tand en groef-verbinding)
  • een venturi-goot
  • een zijdelings meetputje
  • regelvoetjes en regelbouten

Werkingsprincipe

Door de meting van de waterhoogte kan via berekening het debiet bepaald worden.

De meetgoten in beton bestaan uit een kanaal waarin een controlesectie aangebracht wordt.  Deze wordt gevormd door een lokale vernauwing, die men de keel van de meetgoot noemt. De dwarssectie van deze keel is meestal rechthoekig, maar kan ook parabolisch worden toegepast.  Vermits er afwaarts van de keel geen opstuwing wordt veroorzaakt, wordt in de controlesectie de kritische waterhoogte bereikt.  Op deze plaats ontstaat een debiet en een waterhoogte.  In de veronderstelling dat de ladingsverliezen te verwaarlozen zijn tussen de controlesectie en een meetsectie net voor de keel, bestaat er ook een uniek verband tussen de waterhoogte in de meetsectie en het debiet dat door het kanaal stroom.  Opwaarts van de keel is de stroming veel kalmer en is het eenvoudiger en meer betrouwbaar om de waterhoogte te meten.

Er dient voldoende hoogteverschil te zijn tussen de uitloop van de meetgoot en de riolering zodanig dat er geen opstuwing van de riolering kan ontstaan Dit zou immers als gevolg kunnen hebben dat er water blijft staan in de meetgoot en dat de venturi bij nuldebiet niet zou leegstaan.

De volledige goot dient ten alle tijden bereikbaar te zijn voor het nemen van stalen en/of metingen uit te voeren. Wanneer u opteert voor het gebruik van gietijzeren deksels, kan de bereikbaarheid problematisch worden.

De montage van het geheel dient door uw zorgen op de werf te gebeuren.

Zijn eveneens verkrijgbaar:

  • Verhoogstukken
  • Afdekplaat beton met gegalvaniseerde roostervloer met ingestorte galva L-profiel ( 6 )
  • Afdekplaat beton met één gietijzeren deksel 125kN of 250kN
  • Afdekplaat beton met twee gietijzeren deksels 125kN of 250kN
  • 3 – delige traanplaatdeksel met ingestort galva L-profiel