Z-tank

z-tank

BUffer- & infiltratiekamer met bodem

 • Te koppelen voor grote volumes
 • Ideaal voor industriële projecten
 • PTV126-goedgekeurde infiltratievoorziening
 • Eenvoudig inspecteerbaar en reinigbaar via                het mangat; mantoegankelijk zodat goede werking op lange     termijn kan gegarandeerd worden
 • Enig op de markt: weergave van netto-volumes
 • Correcte dimensionering i.f.v. de af te wateren oppervlakte;  die zekerheid biedt cfr. de Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening inzake hemelwater
 • Beperkte grondinname – zeer compacte oplossing
 • Eenvoudige en snelle plaatsing: geen geotextiel noch grind nodig
 • Beperkte afvoer van uitgegraven aarde
 • Geen 2de lijnkosten zoals toezichtsputten
 • Duurzame en degelijke oplossing
 • Onderhoudscontract verkrijgbaar
 • Beperkt aantal gietijzeren deksels

TECHNISCHE SPECIFICATIES

 • code BD = berijdbare dekplaat – max. 200kN
 • code D = standaard dekplaat, bestand tegen een maximale belasting van 50 tot 80 cm grond (afh. van de grondsoort)

CONCEPTS THAT DRIVE SOCIETY